Gagasan Homili

Ulasan Injil mingguan

Injil Minggu Biasa XXXII/A - 12 Nov 2017 (Mat 25:1-13)

YANG SIGAP DAN YANG LAMBAN
Injil Minggu Biasa XXXII tahun A ini (Mat 25:1-13) menyampaikan perumpamaan sepuluh gadis yang bermaksud mengiringi pengantin lelaki pergi menjemput mempelai perempuan sehingga dapat ikut pesta pernikahan. Lima dari kesepuluh gadis tadi siap dengan bekal mereka, tetapi lima lainnya tidak. Mereka tidak membawa persediaan minyak bagi pelita mereka sehingga perlu pergi membelinya. Tapi pada saat itu mempelai lelaki yang ditunggu-tunggu datang dan kelima gadis yang pergi membeli minyak tadi ketinggalan dan tak bisa ikut dalam pesta pernikahan. Perumpamaan ini termasuk rangkaian pengajaran yang memiliki unsur-unsur kisahan berikut:
- Ada dua kelompok orang yang menanti-nantikan: Mat 24:37-41 (yang satu terbawa, yang lain tertinggal); 45-51 (hamba setia, hamba jahat); 25:14-46 (hamba-hamba setia yang menggandakan talenta – hamba yang mengubur pemberian; domba di kanan, kambing di kiri).

Injil Minggu Biasa XXXI A tgl. 5 Nov 2017 (Mat 23:1-12)

BOROK KEHIDUPAN AGAMA?
Suatu ketika di Bait Allah Yesus menyoroti tajam-tajam sikap tercela para ahli Taurat dan kaum Farisi (Mat 23:1-12, Injil Minggu Biasa XXXI tahun A). Kepada orang banyak dan para murid diajarkannya agar kelakuan itu tidak mereka ikuti, sekalipun orang-orang itu mempunyai hak mengajarkan Taurat. Mereka membebani orang dengan ajaran-ajaran tanpa bersedia menjalaninya sendiri. Mereka suka dipandang sebagai orang saleh, ingin diberi tempat kehormatan di tempat ibadat, mengharapkan sanjungan di hadapan umum. Tingkah mereka ini malah menjadi karikatur kesalehan beragama.

Injil Minggu Biasa XXX/A 29 Okt 2017 (Mat 22:34-4)

INTI HIDUP BERAGAMA
Minggu Biasa XXX tahun A ini dirayakan dengan bacaan Injil dari Mat 22:34-40. Dikisahkan jawaban Yesus terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat yang bermaksud menjajaki pengetahuan keagamaannya. Ditanyakan kepada Yesus, manakah perintah yang paling utama dalam Taurat. Jawabannya, perintah yang terutama dan yang pertama ialah “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu!” (Ul 6:5).

Injil Minggu Biasa XXIX/A 22 Okt 2017 (Mat 22:15-21)

MEMBAYAR PAJAK KEPADA KAISAR?

Rekan-rekan yang budiman!
Satu ketika Yesus dimintai pendapat tentang membayar pajak kepada Kaisar: apakah hal ini diperbolehkan (Mat 22:15-21). Bila mengatakan boleh maka ia akan menyalahi rasa kebangsaan. Tetapi bila mengatakan tidak, ia pun akan berhadapan dengan penguasa Romawi yang waktu itu mengatur negeri orang Yahudi. Para pengikut Yesus kerap dihadapkan ke masalah seperti itu.

Halaman

Subscribe to RSS - Gagasan Homili