Masa Adven

Injil hari Minggu Adven ke-I thn. A tgl. 27 Nov 2016 (Mat 24:37-44)

MEMPERBAHARUI WAJAH KEMANUSIAAN

Masa Adven tahun A ini diawali dengan mendengarkan ajakan berjaga-jaga menunggu kedatangan “Anak Manusia” pada akhir zaman (Mat 24:37-44). Peristiwa penyelamatan sudah mulai dan akan terwujud sepenuhnya kelak. Orang diajak menyadari kenyataan ini. Apa maksudnya?

Subscribe to RSS - Masa Adven