Injil Minggu Adven III/C 16 Des 2018 (Luk 3:10-18)

LANGKAH-LANGKAH PEMBARUAN HIDUP Bacaan pertama hari Minggu Adven III tahun C (Zef 3:14-18a) menghibur kota Yerusalem yang kini tinggal reruntuh­an belaka akibat penyerbuan Nebukadnezar. Seperti terungkap dalam 13 ayat yang mendahuluinya, malapetaka ini dipahami sebagai hukuman bagi kelakuan buruk umat sendiri. Tetapi keadaan sudah berubah. Tuhan kini berbalik mengasihani umat-Nya dan berjanji akan berada kembali […]

Injil Minggu Adven II/C tgl. 9 Des 2018

MENYONGSONG DIA Dalam Luk 3:1-6 dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis mewartakan baptisan tobat. Petikan Injil ini dibacakan pada hari Minggu Adven II tahun C bersama dengan Bar 5:1-9 yang menyerukan agar orang menang­galkan pakaian berkabung dan berbesar hati karena mereka akan dekat kembali dengan Allah. Kedua bacaan ini berusaha meyakinkan orang agar tidak lagi hidup dalam […]

Injil Minggu Adven I/C tgl. 2 Des 2018 (Luk 21:25-28.34-36)

DUA WAJAH YERUSALEM Rekan-rekan yang baik! Pada hari Minggu Adven I tahun C dibacakan Luk 21:25-28.34-36. Di situ disebutkan bahwa pada akhir zaman nanti akan ada pelbagai kekacauan. Tapi pada saat itu juga orang akan “akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya” (ayat 27). Lukas menerapkan Dan 7:13 pada Yesus, […]

Injil Minggu 25 Nov 2018: Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam (Yoh 18:33b-37)

BERKUASA ATAS SEMESTA ALAM? Pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam tahun B ini dibacakan Yoh 18:33b-37. Petikan ini memperdengarkan pembicaraan antara Pilatus dan Yesus. Pilatus menanyai Yesus apakah betul ia itu raja orang Yahudi ketika memeriksa kebenaran tuduhan orang terhadap Yesus. Yesus menjelaskan bahwa keraja­an­nya bukan dari dunia sini. Ia datang ke dunia untuk […]

Injil Minggu Biasa XXXIII/B 18 Nov 2018 (Mrk 13:24-32)

MEMBARUI KEMANUSIAAN Tulisan ini membicarakan Mrk 13:24-32 yang dibacakan pada hari Minggu Biasa XXXIII tahun B. Ada dua pokok yang disampaikan dalam petikan dari Injil Markus ini. Yang pertama mengenai kedatangan Anak Manusia yang didahului “zaman edan” (ay. 24-27). Yang kedua isinya adalah ajakan agar orang menengarai kapan saat itu tiba (ay. 28-32). KEDATANGANNYA KEMBALI […]

Injil Minggu Biasa XXXII/B tgl. 11 Nov 2018 (Mrk 12:38-44)

LURUS DI HADAPAN TUHAN DAN SESAMA? Menurut isinya, Mrk 12:38-44, memuat dua bagian. Yang pertama, ay. 38-40, menyampaikan amatan keras Yesus terhadap perilaku sementara ahli Taurat yang suka mempertontonkan kesalehan dan menyalahgunakan penghormatan orang terhadap mereka, tapi lebih-lebih karena mereka “menelan rumah janda-janda”, serta mengelabui mata orang dengan doa mereka yang berkepanjangan. Dalam bagian selanjutnya, […]

Injil Minggu Biasa XXXI/B tgl. 4 Nov 2018 (Mrk 12:28b-34)

BERNALAR TENANG AGAMA Pada hari Minggu Biasa XXXI tahun B ini dibacakan Mrk 12:28b-34. Dalam petikan ini Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang bermaksud menjajaki pengetahuan keagamaannya. Ia ditanyai, manakah perintah yang paling utama dalam Taurat. Maklum, ada 613 hukum, 365 di antaranya ialah larangan dan yang 248 perintah. Yesus menjawab dengan mengutip Ul […]

Injil Minggu biasa XXX/B tgl. 28 Okt 2018 (Mrk 10:46-52)

BYAAR! Diceritakan dalam petikan kali ini (Mrk 10:46-52) bagaimana Bartimeus, seorang pengemis buta, ikut berdesak-desakan mengerumuni Yesus yang sedang berjalan lewat Yerikho. Ia berseru minta dikasihani oleh Yesus yang dipanggilnya sebagai “anak Daud”, gelar Mesias yang dinanti-nantikan banyak orang itu. Kendati orang banyak menyuruhnya diam, ia terus berteriak dan makin keras. Mendengar itu Yesus menyuruh […]

Injil Minggu Biasa XXIX/B – 21 Okt 2018 (Mrk 10:35-45)

DUDUK DI KANAN KIRINYA? Berikut ini sekadar catatan mengenai Mrk 10:35-45 yang dibacakan pada hari Minggu Biasa XXIX tahun B. Petikan Injil kali ini mengungkapkan keinginan Yakobus dan Yohanes untuk memperoleh kedudukan di kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya nanti. Tetapi Yesus malah menanyai mereka, sanggupkah minum dari cawan yang diminumnya dan menerima baptisan yang […]

Injil Minggu Biasa XVIII/B 14 Okt 2108 (Mrk 10:17-30)

AGAMA DAN KEROHANIAN SEJATI Bacaan Injil Minggu Biasa XXVIII tahun B ini (Mrk 10:17-30) memuat pernyataan Yesus bahwa lebih mudah bagi seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah (ay. 25; lihat pula Mat 19:23-24 Luk 18:25). Murid-murid bereaksi, bila begitu, siapa yang bakal selamat? Menanggapi persoalan ini, Yesus mengemukakan […]