Injil Minggu 25 Nov 2018: Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam (Yoh 18:33b-37)

BERKUASA ATAS SEMESTA ALAM? Pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam tahun B ini dibacakan Yoh 18:33b-37. Petikan ini memperdengarkan pembicaraan antara Pilatus dan Yesus. Pilatus menanyai Yesus apakah betul ia itu raja orang Yahudi ketika memeriksa kebenaran tuduhan orang terhadap Yesus. Yesus menjelaskan bahwa keraja­an­nya bukan dari dunia sini. Ia datang ke dunia untuk […]

Injil Minggu Biasa XXXIII/B 18 Nov 2018 (Mrk 13:24-32)

MEMBARUI KEMANUSIAAN Tulisan ini membicarakan Mrk 13:24-32 yang dibacakan pada hari Minggu Biasa XXXIII tahun B. Ada dua pokok yang disampaikan dalam petikan dari Injil Markus ini. Yang pertama mengenai kedatangan Anak Manusia yang didahului “zaman edan” (ay. 24-27). Yang kedua isinya adalah ajakan agar orang menengarai kapan saat itu tiba (ay. 28-32). KEDATANGANNYA KEMBALI […]

Injil Minggu Biasa XXXII/B tgl. 11 Nov 2018 (Mrk 12:38-44)

LURUS DI HADAPAN TUHAN DAN SESAMA? Menurut isinya, Mrk 12:38-44, memuat dua bagian. Yang pertama, ay. 38-40, menyampaikan amatan keras Yesus terhadap perilaku sementara ahli Taurat yang suka mempertontonkan kesalehan dan menyalahgunakan penghormatan orang terhadap mereka, tapi lebih-lebih karena mereka “menelan rumah janda-janda”, serta mengelabui mata orang dengan doa mereka yang berkepanjangan. Dalam bagian selanjutnya, […]

Injil Minggu Biasa XXXI/B tgl. 4 Nov 2018 (Mrk 12:28b-34)

BERNALAR TENANG AGAMA Pada hari Minggu Biasa XXXI tahun B ini dibacakan Mrk 12:28b-34. Dalam petikan ini Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang bermaksud menjajaki pengetahuan keagamaannya. Ia ditanyai, manakah perintah yang paling utama dalam Taurat. Maklum, ada 613 hukum, 365 di antaranya ialah larangan dan yang 248 perintah. Yesus menjawab dengan mengutip Ul […]

Injil Minggu biasa XXX/B tgl. 28 Okt 2018 (Mrk 10:46-52)

BYAAR! Diceritakan dalam petikan kali ini (Mrk 10:46-52) bagaimana Bartimeus, seorang pengemis buta, ikut berdesak-desakan mengerumuni Yesus yang sedang berjalan lewat Yerikho. Ia berseru minta dikasihani oleh Yesus yang dipanggilnya sebagai “anak Daud”, gelar Mesias yang dinanti-nantikan banyak orang itu. Kendati orang banyak menyuruhnya diam, ia terus berteriak dan makin keras. Mendengar itu Yesus menyuruh […]

Injil Minggu Biasa XXIX/B – 21 Okt 2018 (Mrk 10:35-45)

DUDUK DI KANAN KIRINYA? Berikut ini sekadar catatan mengenai Mrk 10:35-45 yang dibacakan pada hari Minggu Biasa XXIX tahun B. Petikan Injil kali ini mengungkapkan keinginan Yakobus dan Yohanes untuk memperoleh kedudukan di kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya nanti. Tetapi Yesus malah menanyai mereka, sanggupkah minum dari cawan yang diminumnya dan menerima baptisan yang […]

Injil Minggu Biasa XVIII/B 14 Okt 2108 (Mrk 10:17-30)

AGAMA DAN KEROHANIAN SEJATI Bacaan Injil Minggu Biasa XXVIII tahun B ini (Mrk 10:17-30) memuat pernyataan Yesus bahwa lebih mudah bagi seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah (ay. 25; lihat pula Mat 19:23-24 Luk 18:25). Murid-murid bereaksi, bila begitu, siapa yang bakal selamat? Menanggapi persoalan ini, Yesus mengemukakan […]

Injil Minggu Biasa XXVII/B tgl. 7 Okt 2018 ((Mrk 10:2-16)

MASALAH HUKUM ATAU SOAL IMAN? Masalah yang dibawa ke hadapan Yesus oleh orang-orang Farisi kali ini berkisar pada prinsip diperbolehkan atau tidaknya seorang suami menceraikan istrinya (Mrk 10:2-16, Injil Minggu Biasa XXVII tahun B). Memang dalam hukum Taurat, seperti mereka ketahui, tindakan itu diizinkan asal dilakukan dengan cara yang ditetapkan, yakni dengan surat cerai resmi […]

Injil Minggu Biasa XXVI th B 30 Sept 2018 (Mrk 9:38-43.45.47-48)

KESERAGAMAN ATAU KERAGAMAN? Rekan-rekan yang budiman! Suatu ketika Yohanes, salah satu dari para murid Yesus, bercerita kepada guru mereka bahwa mereka melihat orang yang mengeluarkan setan demi namanya. (Injil Minggu Biasa XXVI tahun B, Mrk 9:38-43.45.47-48.) Langsung Yohanes mencegahnya, kan orang itu bukan salah satu dari pengikut para murid Yesus! Murid ini berpendapat bahwa siapa […]

Injlil Minggu Biasa XXV/B tgl. 23 Sept 2018 (Mrk 9:30-37)

MENGIKUTI DIA PADA JALANNYA Rekan-rekan, Injil bagi hari Minggu Biasa XXV tahun B kali ini (Mrk 9:30-37) memuat pernyataan Yesus yang kedua kalinya kepada murid-muridnya mengenai kesengsaraan, salib, serta kebangkitannya. Sesudah itu, ia juga memberi pengajaran agar dalam mengikutinya para murid tidak berpamrih bakal mendapat kedudukan. Sebelum mendalami pengajaran ini, marilah ditengok sejenak maksud serta […]